law : gift : law
Schenking
2006 - 2008

Opties - Belastingen

Vorm : notariele akte - handgift - onrechtstreekse schenking - vermomde schenking

Bijzondere bedingen: vruchtgebruik - bedongen terugkeer - onvervreemdbaarheid

Bijzondere soorten schenkingen: dubbele akte - contractuele erfstelling

Wetgeving : Burgerlijk Wetboek - Wetboek registratierechten - Wetboek successierechten


Schenking en testament zijn de enige  manieren om vrijgevig te zijn (art. 893 BW)
Een schenking is een overeenkomst.
Op een schenking moeten registratierechten worden betaald.
Iedere schenking zou in principe bij notariele akte moeten worden gedaan (art. 931 BW).
Een schenking moet aanvaard worden (art. 932 BW).
Een schenking is in principe onherroepelijk (art. 894 BW).
De datum waarop een schenking gedaan wordt is van belang.

Aan een schenking kunnen voorwaarden worden verbonden.
Een schenking kan gedaan worden met voorbehoud van vruchtgebruik.
Aan de schenking van roerende goederen moet een staat van schatting worden gevoegd (art. 948 BW)

Een schenking aan een erfgenaam is in principe een voorschot op zijn erfdeel (art. 843 BW).
Ouders kunnen hun kinderen niet volledig onterven (art. 913 BW) en omgekeerd gaat ook niet (art. 915 BW).
Een gehuwde schenker  mag niet onbeperkt aan anderen geven.


Schenkingen tussen echtgenoten doen normaal geen afbreuk aan het wettelijk erfrecht (art. 1094 BW).
Zelfs wie onder voorlopig bewind is gesteld, kan gemachtigd worden om een schenking te doen.

Men mag geen verboden schenking doen aan een tussenpersoon.