law : gift : law

Belgisch recht inzake schenking

Andere juridische onderwerpen:

Testament Notaris Nalatenschap


Burgerlijk Wetboek

Boek 3 bevat een hoofdstuk inzake schenkingen.