law : gift : law
Schenking

2006 - 2008

gebruik www.goederaad.beSchenking van gedematerialisserde effecten
Artikel 894 BW : Een schenking onder de levenden is een akte waarbij de schenker zich dadelijk en onherroepelijk van de geschonken zaak ontdoet, ten voordele van de begiftigde, die ze aanneemt.

Artikel 931 BW : Alle akten houdende schenking onder de levenden worden verleden voor notaris, in de gewone contractvorm; en daarvan wordt, op straffe van nietigheid, een minuut gehouden.