Wetgeving inzake schenking

Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek III. :
Titel II. - Schenkingen onder levenden en testamenten : Hoofdstuk IV - Schenkingen onder de levenden


Wetboek Registratierechten :
Hoofdstuk IV.- Vaststelling van de rechten: Schenkingen