De begunstigde van een levensverzekering

Wanneer diegene die premies betaalt voor een levensverzekering zelf de begunstigde is van de uitkering van de levensverzekering, stelt zich geen probleem inzake schenking.

Maar wanneer een derde de begunstigde is van de uitkering van de levensverzekering, kan de vraag gesteld worden of er in feite geen animus donandi aanwezig is ten gunste van de derde. De levensverzekering zou wel eens kunnen geherkwalificeerd worden als een schenking. Met alle burgerrechtelijke gevolgen vandien: inbreng, inkorting, toestemming van echtgenoot, nietigverklaring op verzoek echtgenoot, ... Hoewel, artikel 124 Wet op de landverzekeringsovereenkomst legt beperkingen op aan inbreng en inkorting.

De aanvaarding om begunstigde te zijn van een levensverzekering brengt met zich mee dat de begunstigde een recht verkijgt op de verzekeringsprestaties (artikel 121 Wet op de landverzekeringsovereenkomst).
Schenking 2007: topics - dialogen - clausules