Belgisch Burgerlijk Wetboek

Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk VIII. Schenkingen bij huwelijkscontract aan de echtgenoten en aan de kinderen die uit het huwelijk zullen worden geboren

Art. 1082 De vader en de moeder van de echtgenoten, hun verdere bloedverwanten in de opgaande lijn, hun bloedverwanten in de zijlijn en zelfs vreemden mogen bij huwelijkscontract beschikken over het geheel of een gedeelte van de goederen die zij op de dag van hun overlijden zullen nalaten, zowel ten voordele van de echtgenoten, als ten voordele van de kinderen die uit hun huwelijk zullen worden geboren, voor het geval dat de schenker de begiftigde echtgenoot overleeft.

Zodanige schenking, hoewel alleen ten voordele van de echtgenoten of van een van beiden gedaan, wordt steeds in het hierboven genoemde geval van overleving van de schenker, vermoed gedaan te zijn ten voordele van de kinderen en afstammelingen die uit het huwelijk zullen worden geboren.

Art. 1083

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

De echte contractuele erfstelling

Een man en een vrouw gaan huwen en gaan langs bij de notaris om een huwelijkscontract te tekenen. Maar ze gaan niet alleen. Ook allerlei ouders, grootouders, nonkels, tantes, en zelfs vreemden gaan mee, om in dat huwelijkscontract een schenking te doen van eigendommen die ze zullen nalaten.

Vervolg

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht