Belgisch Burgerlijk Wetboek

Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk VIII. Schenkingen bij huwelijkscontract aan de echtgenoten en aan de kinderen die uit het huwelijk zullen worden geboren

Art. 1082

Art. 1083 De schenking die gedaan wordt in de bij het vorige artikel bepaalde vorm, is onherroepelijk, doch slechts in die zin dat de schenker niet meer om niet mag beschikken over de in de schenking begrepen goederen, behalve over geringe bedragen, tot beloning of anderszins.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

De echte contractuele erfstelling

Een man en een vrouw gaan huwen en gaan langs bij de notaris om een huwelijkscontract te tekenen. Maar ze gaan niet alleen. Ook allerlei ouders, grootouders, nonkels, tantes, en zelfs vreemden gaan mee, om in dat huwelijkscontract een schenking te doen van eigendommen die ze zullen nalaten.

Het gevolg is dat de schenkers de goederen die ze geschonken hebben niet meer zullen kunnen wegschenken aan iemand anders.

De familieleden of vrienden van het koppel hebben met andere woorden in het huwelijkscontract het koppel contractueel hun erfgenaam gemaakt. Hier is dus nog een ander soort erfgenaam, naast de wettelijke erfgenaam en de reservataire erfgenaam:

... de contractuele erfgenaam. Deze term wordt niet algemeen gebruikt. Een meer gangbare term voor dit fenomeen is contractuele erfstelling.

Het is in feite geen schenking, want men kan nog ten bezwarende titel over de geschonken goederen beschikken (verkopen), maar het is ook geen testamentaire beschikking, want op een testament kan men later terugkomen, terwijl de contractuele erfstelling in het huwelijkscontract gedaan, onherroepelijk is.

Klein detail nog: de begunstigde van deze contractuele erfstelling, kunnen niet alleen het koppel zijn, maar ook de kinderen die uit het kopel zullen geboren worden.

Er zijn zeker huwelijken geweest in de 18de eeuw die niet zouden zijn doorgegaan zonder de techniek van de contractuele erfstelling.

 

2747.com / law / recht

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht