De gewone schenking van toekomstige goederen

Voor de gewone schenking van toekomstige goederen zal de notaris een akte schenking tussen echtgenoten opmaken. Deze akte wordt genoemd: (gewone) contractuele erfstelling.

Tussen andere personen is deze vorm van beschikken uitgesloten. Hoofdstuk IX. (Beschikkingen tussen echtgenoten, hetzij bij huwelijkscontract, hetzij tijdens het huwelijk) van het Burgerlijk Wetboek is immers alleen op echtgenoten van toepassing.

Onherroepelijke contractuele erfstellingen in het kader van de huwelijkse voorwaarden, om een huwelijk te forceren zijn niet meer van deze tijd. De mogelijkheid daartoe bestaat echter nog steeds in het burgerlijk wetboek. Zowel de familie en zelfs derden (Hoofdstuk VIII) als de echtgenoten onderling (ingevolge artikel 1093 BW) kunnen in het huwelijkscontract een echte contractuele erfstelling afsluiten. De contractuele erfstelling kan zowel tegenwoordige als toekomstige goederen bevatten.

De bijzondere beschikkingen die tussen echtgenoten zijn toegelaten omvatten ook schenkingen buiten het huwelijkscontract. Deze zijn dan echter essentieel herroepaar artikel 1096 BW.

De schenking tussen echtgenoten buiten huwelijkse voorwaarden moet voldoen aan de gewone vormvereisten inzake schenking: in een notariele akte.

Wederzijdse schenkingen tussen echtgenoten mogen echter niet in eenzelfde akte worden gedaan, tenzij bij huwelijkscontract ingevolge artikel 1097 BW. Dit vloeit voort uit de vereiste om deze schenkingen enezijdig te kunnen herroepen.

Door het schenken (in een notariele akte van schenking) van zijn toekomstige nalatenschap aan zijn echtgeno)t(e) bereikt men in feite hetzelfde resultaat als hem aanstellen als algemene legataris in een testament. Psychologisch komt een schenking echter aangenamer over.

Men kan de schenking echter ook beperkter maken zoals men de erfrechtelijk roeping in een testament ook kan beperken.

Bijzonder aan de beschikkingen die alleen tussen echtgenoten mogelijk zijn is dat de schenking ook toekomstige goederen kan bevatten.
 
Schenking 2007: topics - dialogen - clausules