Contractuele erfstelling

Uitzonderingen op de onherroepelijkheid

De contractuele erfstelling heeft de nalatenschap van de insteller tot voorwerp. Is er niets meer in de nalatenschap, dan omvat de contractuele erfstelling ook niets.
Echtscheiding
In 2006 is deze regeling gewijzigd. De foutloze echtscheiding werd toe ingevoerd. Voordien was het allen de "onschuldige" echtgenoot die zijn huwelijksvoordelen mocht behouden.
Artikel 299 BW voorziet vanaf 2006 dat alle huwelijksvoordelen vervallen (behoudens overeenkomst).

Contractuele erfstelling tussen echtgenoten (buiten huwelijkse voorwaarden)
Dit is de gewone contractuele erfstelling,
Gewone schenkingen (vorm) zijn essentieel herroepelijk volgens artikel 1096 BW.

Bedongen uitzonderingen
Voorbehoud om over bepaalde goederen onder kosteloze titel te beschikken (artikel 1086 BW)