Contractuele erfstelling

Vormvereisten

De eigenlijke contractuele erfstelling ten voordele van het huwelijk moet vervat worden in het huwelijkscontract of een akte wijziging huwelijkse voorwaarden ingevolge artikel 1082 BW.

De eigenlijke contractuele erfstelling tussen echtgenoten volgt de gewone regels inzake contractuele erfstellingen in het huwelijkscontract ingevolge artikel 1093 BW. Zij wordt dus vastgelegd in de huwelijkse voorwaarden en is onherroepelijk.


De gewone contractuele erfstelling tussen echtgenoten is onderworpen aan de vormvereisten inzake schenking (artikel 931 BW).

Deze vorm (schenking buiten huwelijkscontract) maakt deze schenkingen ook herroepelijk (artikel 1096 BW).

Wel is essentieel dat deze schenkingen worden niet worden gedaan in een wederkerige akte ingevolge artikel 1097 BW. De ratio legis hiervan is dat deze schenkingen tussen echtgenoten (buiten huwelijkscontract) essentieel herroepelijk moeten zijn.

Met twee wederkerige testamenten kunnen echtgenoten hetzelfde resultaat bereiken. Om psychologische redenen verkiest men nog twee plechtige schenkingen van zijn toekomstige nalatenschap.

Bijzonderheden aan de gewone schenking tussen echtgenoten zijn:
- dat ze toekomstige goederen kan bevatten (eigenheid aan beschikkingen ten voordelen van het huwelijk en beschikkingen tussen echtgenoten)
- dat ze herroepelijk is (artikel 1096 BW)
- dat ze niet in een wederkerige akte mag worden gedaan (artikel 1097 BW)
Deze vorm van schenken wordt ook de gewone contractuele erfstelling tussen echtgenoten genoemd (buiten huwelijkscontract).