law - gift - marriage

Contractuele erfstellingen en latere schenkingen

Wanneer de schenker gehuwd is, moet de notaris het huwelijkscontract van de schenker opvragen, om na te gaan of er een contractuele erfstelling in het huwelijkscontract staat.

Dit omwille van artikel 1083 BW.

In principe zijn schenkingen onherroepelijk. Dat is zo omdat anders teveel verwarring kan ontstaan over wie nu eigenlijk eigenaar is.

Maar hierop bestaat een grote uitzondering. Met name het feit dat schenkingen tussen echtgenoten in principe juist wel steeds herroepbaar zijn. Dat is omdat ingeval van schenking tussen echtgenoten er een druk zou kunnen bestaan hebben om de schenking te doen.

Maar de schenkingen tussen echtgenoten die zij in het huwelijkscontract hebben gedaan zijn dan weer onherroepelijk. Artikel 1083 BW voorziet hier deze regeling. Het gaat dan om contractuele erfstellingen.

Gezien de onherroepelijkheid van de contractuele erfstelling in het huwelijkscontract gedaan, moet men desnoods eerst het huwelijkscontract wijzigen, alvorens tot schenking (aan kinderen) te kunnen overgaan. De notaris moet hier oog voor hebben, bij het regelen van een schenking (aan kinderen), wanneer blijkt dat de schenker gehuwd is.

Wel is het zo dat anno 2008 er bijna geen enkele contractuele erfstelling meer wordt opgenomen in de huwelijkscontracten die thans worden opgemaakt. Maar bij personen die hun huwelijkscontract lang geleden hebben laten opmaken moet men toch opletten.

In tijdschrift voor notarissen van september 2008 kan U er meer over lezen.