law - gift - marriage

boekhouder

notaris

advocaat

Schenkingen door gehuwden aan derden

1. De gezinswoning kan niet worden weggeschonken zonder toestemming van beide echtgenoten, ook al is ze eigendom van slechts één echtgenoot alleen.

2. Om goederen van het gemeenschappelijk vermogen te schenken is de toestemming van beide echtgenoten vereist. Zaken die tot het gemeenschappelijk vermogen behoren kunnen alleen worden weggeschonken mits toestemming van beiden echtgenoten (art. 1419 BW). De rechtbank kan de andere echtgenoot machtigen om alsnog alleen de schenking te verrichten als de rechtbank oordeelt dat er geen wettige reden is voor de weigering (art. 1420 BW). Een handeling in strijd hiermee verricht kan worden nietig verklaard (art. 1422 BW). Deze vordering moet worden ingesteld binnen het jaar, nadat de schenking ter kennis is gekomen van de echtgenoot die niet heeft toegestemd (art. 1423 BW). (Bron: BW anno 2005)

3. Schenking van eigen goederen die de belangen van het gezin in gevaar brengen kunnen worden vernietigd wanneer de levenspartner dit vordert. Schenkingen die door één echtgenoot alleen werden verricht - schenking van goederen die tot zijn eigen vermogen behoren - kunnen ook op vordering van de andere echtgenoot nietig worden verklaard maar alleen indien zij de belangen van het gezin in gevaar brengen (art 224 BW). Deze vordering moet worden ingesteld door de andere echtgenoot binnen het jaar nadat de schenking hem ter kennis is gekomen. Zie ook: law / marriage / gift / Belgie: Schenkingen tussen echtgenoten Zie ook: law / marriage / security / Belgie : Borgstelling door een echtgenoot

4. Indien een schenking wordt ingekort, maar de langstlevende heeft ingestemd met de schenking, dan kan men de langslevende een rente aanbieden in ruil voor het vruchtgebruik.

Aanverwante onderwerpen: nalatenschap, testament, huwelijk

In andere rechtsstelsel: Usa, Uk, Germany, Norway, Denmark, Italy, Brazil, Japan, Singapore

 

Over de schenking in Belgie:

gezinswoning

by www.2747.com / law / gift / marriage / Belgie