Gezondheid van geest

Artikel 901 BW vereist gezondheid van geest om te mogen schenken en een testament te mogen maken.

Het gebruik van medische attesten komt daarbij in conflict met het medisch beroepsgeheim van artikel . De meningen daarover verschillen.
Schenking 2007: topics - dialogen - clausules