schenking

Opties: Schenking buiten erfdeel


Overeenkomstig artikel 843 BW moet de vrijstelling van inbreng uitdrukkelijk zijn.

Deze kwestie is van belang voor alwie ingevolge de wettelijke devolutie tot de nalatenschap komt. Wie alleen als algemene legataris is aangesteld moet nooit inbreng doen.

De vrijstelling van inbreng kan ook nog afteraf gedaan worden (nadat de schenking reeds plaats vond). Dit wordt anno 2007 algemeen aanvaard.