schenking

Schenking buiten erfdeel

De vrijstelling van inbreng kan ook nog afteraf gedaan worden (nadat de schenking reeds plaats vond).

Dit wordt anno 2007 algemeen aanvaard.

Het ontslag van inbreng dat de schenker achteraf toestaat wordt fiscaal niet gezien als een nieuwe schenking:
- Het geeft dan ook geen aanleiding tot het evenredig registratierecht. Als het ontslag van inbreng wordt geregistreerd, zal dat aan het algemeen vast recht zijn.
- Het heeft geen invloed op vlak van de successierechten: alleen de datum van de oorspronkelijke schenking wordt in aanmerking genomen.