schenking

Opties: Vrijstelling van inbreng in natura

In inbreng in natura van geschonken onroerende goederen is uiterst vervelend voor de wettelijke erfgenamen. De schenking verschaft in dat geval immers geen zeker eigendomstitel.

Toch wensen ouders bij schenkingen aan hun kinderen (wettelijke erfgenamen) zelden de gelijkheid tussen de kinderen te verbreken. Een inbreng in waarde in plaats van een inbreng in natura is daaom wenselijker dan een vrijstelling van inbreng.

.... verklaart te schenken aan ... die aanvaardt ... bij wijze van voorschot op erfenis, doch met de uitdrukkelijke vrijstelling van inbreng in natura, .....

De vrijstelling van inbreng in natura staat niet in de wet beschreven, maar werd door de rechtsleer bedacht, maar wordt anno 2006 helaas niet meer algemeen aanvaard, omwille van de opinie van een professor te Leuven. Voordien is de vrijstelling van inbreng in natura nooit een probleem geweest sedert 1804.