Schenking van roerende goederen in 2006 in Vlaanderen

De mogelijkheid om een schenking van roerende goederen aan lage vlakke tarieven te doen werd ingevoerd in Vlaanderen in 2003. In 2005 volgenden Wallonie en Brussel.

Artikel 131 Vl. W. Reg. : tarief inzake registratierechten


Artikel 137 : progressievoorbehoud

In Vlaanderen is het mogelijk de schenking van roerende goederen te doen in de periode van 3 jaar voorafgaand aan het overlijden. Strikt genomen zelfs de laatste seconde voorafgaand aan het overlijden. Artikel 66bis Wetboek Successierechten : Vlaanderen