Schenking van roerende goederen in 2006 in Wallonie

De mogelijkheid om een schenking van roerende goederen aan een lage vlakke tarieven te doen werd ingevoerd in Vlaanderen in 2003. In 2005 volgenden Wallonie en Brussel.

Waals decreet van 3 februari 2005 (Belgisch Staatsblad van 1 maart 2005).