De notariele schenking

Burgerrechtelijk - Fiscaalrechtelijk

Grondvoorwaarden - Vormvoorwaarden - Modaliteiten

Dadelijke verarming

Animus donandi

Onherroepelijkheid

Aanvaarding door de begiftigde
Notarieel familierecht