De handgift

Hoewel iedere schenking volgens het Burgerlijk Wetboek bij notariŽle akte moet gebeuren, wordt algemeen aangenomen dat het mogelijk is een schenking te doen bij handgift.

 

Vereist is een "traditio" = "overdracht" = handgift" van de geschonken zaak.

Wel moet men de algemene vereisten voor een schenking respecteren. We denken hierbij aan de "animus donandi" = "de gedachte om echt te geven" = "de vrijgevigheidsgedachte". Ook de aanvaarding door de begiftigde is een van de vereisten om een rechtsgeldige schenking tot stand te brengen.

Bij het bewijs van al die zaken moet men wel opletten dat men geen titel van de schenking opstelt. Zodra er een titel van de schenking bestaat en deze ter registratie wordt aangeboden, zullen er registratierechten op schenking verschuldigd zijn. De reden waarom men vaak geen notariŽle akte van de schenking wenst ligt uiteraard juist daarin dat op deze akte steeds de registratierechten op schenking verschuldigd zijn.

 

Volgende bladzijde >>