schenking

een notariele schenkingsakte

Voorbeelden:

- De schenking van een geldsom via cheque in Vlaanderen in 2006.

-


In principe zou van iedere schenking een notariele schenkingsakte moeten worden gemaakt.  Het Burgerlijk Wetboek vereist dit.