Schenking van de naakte eigendom

2004 - 2006
Wie de volle eigendom heeft en alleen de naakte eigendom schenkt, kan het vruchtgebruik behouden. Wat het registratierecht op schenkingen betreft, zal er betaald moeten worden op de waarde van de volle eigedom. Bij een latere eventuele verzaking aan het vruchtgebruik, zal er geen enevenredig registratierecht verschuldigd zijn.


Het is echter ook mogelijk dat iemand alleen naakte eigendom heeft. Als hij dan schenkt, dan schenkt hij de naakte eigendom. In dit geval wordt het registratierecht op de schenking berekend op de waarde van de naakte eigendom.