De schenking van onroerende goederen

Schenking van de volle eigendom

Vooral wanneer men aan ieder van zijn kinderen meer dan 250.000 euro in vastgoed zal nalaten, kan het interessant zijn reeds voor het overlijden schenkingen van de vastgoed te doen, omdat er anders bij het overlijden 27 procent successierechten op moeten worden betaald.

 

 

Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

Hierop moet men evenveel registratierechten betalen als op de schenking van de volle eigendom.

 

 

 

 

2747.com / law / gift / real estate

Antwerp - Brussels

contact