Belgisch Burgerlijk Wetboek - Boek III. - Titel II. - Schenkingen onder de levenden en testamenten: Hoofdstuk III. - Beschikbaar gedeelte der goederen en inkorting

Afdeling II. - Beschikbaar gedeelte der goederen

Art. 913 : 1/2 , 1/3, 1/4 

Art. 914 : de afstammelingen

Art. 915 : bloedverwanten van de opgaande lijn

De giften aan de langstlevende echtgenoot mogen evenwel de gehele nalatenschap omvatten.

Art. 915bis : § 1. de langstlevende echtgenoot - § 2. het onroerend goed dat bij het openvallen van de nalatenschap het gezin tot voornaamste woning diende en van het daarin aanwezige huisraad. -  § 3. meer dan zes maanden gescheiden leefden - ...

Art. 916 :  gebreke van een langstlevende echtgenoot, van bloedverwanten in de opgaande en in de nederdalende lijn

Art. 917 : vruchtgebruik of lijfrente waarvan de waarde het beschikbaar gedeelte overschrijdt

Art. 918 : goederen die aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn vervreemd zijn

Art. 919 :  bij vooruitmaking of buiten erfdeel

Wettekst: 2006