Belgisch Burgerlijk Wetboek: Boek III - Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk III. Beschikbaar gedeelte der goederen en inkorting

Eerste afdeling. Beschikbaar gedeelte der goederen

Artikel 913 BW anno 2007:

De giften, hetzij bij akten onder de levenden, hetzij bij testament, mogen de helft van de goederen van de beschikker niet overschrijden, indien hij bij zijn overlijden slechts één kind achterlaat; een derde, indien hij twee kinderen achterlaat; een vierde, indien hij er drie of meer achterlaat.

Commentaar