Belgisch Burgerlijk Wetboek :Boek III - Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk III. Beschikbaar gedeelte der goederen en inkorting

Eerste afdeling. Beschikbaar gedeelte der goederen

Artikel 913 BW anno 2007:

De giften, hetzij bij akten onder de levenden, hetzij bij testament, mogen de helft van de goederen van de beschikker niet overschrijden, indien hij bij zijn overlijden slechts één kind achterlaat; een derde, indien hij twee kinderen achterlaat; een vierde, indien hij er drie of meer achterlaat.

Commentaar

Indien de kinderen van de overledene vooroverleden zijn, maar hij wel kleinkinderen heeft achtergelaten, zijn ook zij zijn reservataire erfgenamen (art. 914 BW).

Ook indien de ouders of grootouders van de schenker nog leven zal hij niet onbeperkt vrijgeving kunnen zijn voor anderen (art. 915 BW)

Ook de gehuwde schenker wordt door de wetgever beperkt in zijn vrijgevigheid tegenover anderen (art. 915bis BW)