Belgisch Burgerlijk Wetboek : Boek III - Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten

Hoofdstuk III. Beschikbaar gedeelte der goederen en inkorting

Eerste afdeling. Beschikbaar gedeelte der goederen

Art. 914 BW anno 2007:

In het vorige artikel worden onder de naam kinderen begrepen de afstammelingen in welke graad zij ook zijn; zij worden evenwel slechts gerekend voor het kind waarvan zij in de nalatenschap van de beschikker de plaats vervullen.

Rechtsleer

2007 : Reserve van een kleinkind