schenking
Belgisch Burgerlijk Wetboek - Boek III - Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten
Hoofdstuk III. Beschikbaar gedeelte der goederen en inkorting

Eerste afdeling: Beschikbaar gedeelte der goederen

Artikel 918 alinea 1 anno 2007:

De waarde in volle eigendom van de goederen die aan een van de erfgerechtigden in de rechte lijn vervreemd zijn, hetzij met last van een lijfrente, hetzij met afstand van het kapitaal, of met voorbehoud van het vruchtgebruik, wordt toegerekend op het beschikbaar gedeelte; en het overschot, indien er een is, wordt in de massa ingebracht.

Commentaar

Alinea 2