schenking
Belgisch Burgerlijk Wetboek - Boek III - Titel II. Schenkingen onder de levenden en testamenten
Hoofdstuk III. Beschikbaar gedeelte der goederen en inkorting

Eerste afdeling: Beschikbaar gedeelte der goederen

Artikel 918 BW Alinea 1

Artikel 918 BW alinea 2 anno 2007:

Deze toerekening en deze inbreng kunnen niet worden gevorderd door de erfgenamen aan wie de wet een voorbehouden erfdeel toekent en die in deze vervreemdingen hebben toegestemd, noch in enig geval door de erfgerechtigden in de zijlijn.

Topic