De dubbele akte

Akte 1:
Schenking van een gelijk deel in hetzelfde goed aan ieder kind.

Akte 2:
Deling tussen de kinderen, waarbij het goed aan een kind wordt toebedeeld. Deze toebedeling is definitief.
Schenking 2007: topics - dialogen - clausules