Tussenkomst van erfgenamen volgens artikel 918 alinea 2 BW

Het dubbele vermoeden van artikel 918 alinea 1 BW kan weerlegd worden door de tussenkomst van de erfgenamen aan wie de wet een voorbehouden erfdeel toekent.
2007 topics : erfovereenkomst