Artikel 918 BW een mogelijk instrument van vermogensplanning?

Definitieve toebedeling van een welbepaald goed - De gelijkheid onder de kinderen

Het gaat om de overgang naar de volgende generatie.

Men organiseert die overgang tijdens het leven, zonder dat het financieel pijn doet (voorbehoud van vruchtgebruik).

Voorbehoud van vruchtgebruik
In heel de toepassing van artikel 918 BW staat het voorbehoud van vruchtgebruik centraal. Zonder dit kan er helemaal geen sprake zijn van de toestemming zoals voorzien in alinea 2 van artikel 918 BW. Dit vinden we terug in het arrest van het Hof van Cassatie van 8 oktober 1992.

Schenking als voorschot op erfdeel
De ouder die een vervreemding wenst tot stand te brengen met toestemming van al zijn kinderen conform artikel 918 BW kan niet bepalen dat het gaat om een schenking als voorschot op erfdeel. Het tweede vermoeden van alinea 1 kan wel door de partijen weerlegd worden stelt het Hof van Cassatie in haar arrest van 16 mei 2002, maar alinea 2 van artikel 918 BW is volgens zelfde cassatiearrest alleen van toepassing als het gaat om een schenking buiten erfdeel conform het vermoeden van alinea 1.
Wil dat nu zeggen dat een ouder verplicht is een ongelijkheid tussen zijn kinderen te bewerkstelligen? Nee, uiteraard niet, stelt het Hof van Cassatie. Men kan uiteraard nog een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik en als voorschot op erfenis aan een kind doen.

Alternatieve oplossing

Het probleem is de wettelijke regeling van het reservataire erfrecht. Via artikel 918 BW wordt een uitweg gezocht. Er bestaat aan andere uitweg: de dubbele akte.