Artikel 918 BW een mogelijk instrument van vermogensplanning?

Definitieve toebedeling van een welbepaald goed - De gelijkheid onder de kinderen

De definitieve toebedeling van een welbepaald goed, zou kunnen gecombineerd worden met het terug ter sprake komen van de schenking van dit welbepaald goed bij de verdeling van de nalatenschap.

Inbreng in waarde of in natura
In ieder geval wordt daardoor de gelijkheid tussen de kinderen gerealiseerd. Maar dan heeft de tussenkomst van de andere kinderen artikel 918 eerste alinea BW als reden, juist omdat het gaat om een schenking aan een kind met voorbehoud van vruchtgebruik.

Schenking aan kind met voorbehoud van vruchtgebruik
Zonder de tussenkomst van de andere kinderen speelt het vermoeden van artikel 918 eerste alinea BW. Door de tussenkomst, kan het een gewone schenking worden (vrije interpretatie arrest Hof van Cassatie van 16 mei 2002.)

De fictieve massa
Door de toestemming van de andere kinderen, kan er geen sprake meer zijn van inkorting. Het heeft dan ook geen zin de met toestemming geschonken goederen nog in de fictieve massa in te brengen (vrije interpretatie van arrest Hof van Cassatie van 8 oktober 1992).

Schenking als voorschot op erfenis met toestemming van de andere kinderen
Men zou kunnen besluiten dat inbreng (in waarde of in natura) nodig is zoals bij een gewone schenking.
Zolang de andere kinderen hetzelfde kunnen krijgen, is er geen probleem. Ontstaat er een ongelijke verdeling (die tot stand is gekomen met de instemming van de andere kinderen), dan zal dit recht moeten worden gezet bij de verdeling van de nalatenschap. In dit geval is het immers nooit de bedoeling geweest om te gaan schenken bovenop het erfdeel.

Alternatieve oplossing

Het probleem is de wettelijke regeling van het reservataire erfrecht. Via artikel 918 BW wordt een uitweg gezocht. Er bestaat aan andere uitweg: de dubbele akte.