Artikel 918 BW een mogelijk instrument van vermogensplanning?

Definitieve toebedeling van een welbepaald goed - De gelijkheid onder de kinderen

Men moet goed weten welke gelijkheid men wenst.
Wanneer ik vandaag evenveel aandelen hebt van 4 verschillende vennootschappen en de aandelen van iedere vennootschap zijn juist evenveel waard, dan zou ik aan ieder kind evenveel aandelen van iedere vennootschap moeten schenken.

Verdeling van de nalatenschap
De definitieve toebedeling van een welbepaald goed, zou kunnen gecombineerd worden met het terug ter sprake komen van de schenking van dit welbepaald goed bij de verdeling van de nalatenschap. Dit om de gelijkheid onder de kinderen te verzekeren. Zo wordt gehandeld bij gewone schenkingen (als voorschot op erfdeel).


Alternatieve oplossing

Het probleem is de wettelijke regeling van het reservataire erfrecht. Via artikel 918 BW wordt een uitweg gezocht. Er bestaat aan andere uitweg: de dubbele akte.