Schenkingen onder de levenden buiten paart

Beschikbaar deel en voorbehouden erfdeel

Pas na het overlijden kan de fictieve massa worden samengesteld en zal worden nagegaan of het beschikbaar deel is overschreven. Is dit het geval dan zal men overgaan tot inkorting.

Aan te rekenen waarde ingeval van inkorting

De schenkigen aan niet-erfgenamen (ook verwerpende erfgenamen) of de schenkingen uitdrukkelijk buiten paart aan erfgenamen gedaan, worden aangerekend op het beschikbaar deel volgens de waarde van de geschonken goederen op datum van overlijden.

Indien hieruit blijkt dat het beschikbaar deel werd overschreven, wordt de verhouding vastgelegd van de waardes van de geschonken goederen en het reservatair erfdeel.

De waardestijging van de geschonken goederen na het overlijden zal zich ook vertalen in een verhoudigsgewijs grotere inkorting tot er effectief verdeeld wordt.

Gevolgen van de inkorting

Hypotheek

2747.com / law / gift / recovery

contact

Schenkingen

De aangifte van naletenschap

Testamenten

Erfrecht

Artikel 925 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

Wanneer de waarde van de schenkingen onder de levenden het beschikbaar gedeelte overschrijdt of daarmee gelijk is, vervallen alle beschikkingen bij testament.

Schenkingen als voorschot op erfdeel

Schenkingen als voorschot op erfdeel worden in principe niet aangerekend op het beschikbaar deel.

Ze zullen aangerekend worden op het reservataire erfdeel, maar zodra dit uitgeput is, zullen ze wel worden aangerekend op het beschikbaar deel.

De erfgenaam die een schenking van roerende zaken als voorschot op erfdeel heeft verkregen zal deze mogen behouden zolang hetgeen hij in feite extra heeft gekregen, kan aangerekend worden op het beschikbaar deel.

Indien de erfgenaam die een schenking verkreeg als voorschot op erfdeel, de nalatenschap zou werwerpen, moet hij zijn schenking niet meer inbrengen, maar zal de schenking die de erflater aan hem gedaan heeft, beschouwd worden als een schenking die moet aangerekend worden op het beschikbaar deel omdat ze gedaan is aan iemand die uiteindelijk geen erfgenaam is. Deze schenking zal dan eventueel wel worden ingekort.