Wetboek der Registratie-, hypotheek- en griffierechten : Vaststelling van de rechten: Schenkingen

Algemene bepalingen (Vlaams Gewest)

artikel 131 : het tarief inzake schenkingen

artikel 132 : samenwonenden en adoptie

artikel 133 : heffingsgrondslag (vruchtgebruik en naakte eigendom)

artikel 134 : hoofdschenking en last tot onderschenking

artikel 135 : vermindering voor kinderen ten laste

artikel 136 : verplichte vermeldingen inzake vermindering voor kinderen ten laste

Artikel 137 : progressievoorbehoud

Artikel 138 : vermelding van schenkingen binnen de 3 jaar voorafgegaan

Artikel 139 : boeten

Artikel 140 : schenken aan verlaagd tarief

Onderafdeling II (Vlaamse Gewest)

Bijzondere bepalingen voor schenkingen van ondernemingen (2006)


Onderafdeling III (Vlaamse Gewest)

Bijzondere tijdelijke bepalingen voor schenkingen van percelen grond die volgens de stedenbouwkundige voorschriften bestemd zijn voor woningbouw