Indien men van een schenking een geschrift maakt, zal er een registratierecht verschuldigd zijn op dat geschrift.

Voor de schenking van onroerende goederen is men verplicht van een geschrift te laten maken door de notaris, omdat men anders de schenking niet kan laten overschrijven op het hypotheekkantoor om ze tegenstelbaar te maken aan derden.

Het tarief der registratierechten wordt door de gewesten bepaald: Vlaanderen, Brussel, Wallonie.