schenking


Art. 133 W. Reg
...
Voor de schenkingen van de blote eigendom van roerende goederen waarvan het vruchtgebruik door de schenker is voorbehouden, is de belastinggrondslag de verkoopwaarde van de volle eigendom van de goederen.
....

Art. 133 W. Reg. : Vlaanderen