schenking

De Vlaamse registratierechten

Het tarief der registratierechten

In het tarief wordt er een onderscheid gemaakt tussen de schenking van onroerende goederen en de schenking van roerende goederen. (artikel 131 Vl. W. Reg.)

Voor onroerende goederen ligt het tarief veel hoger.

Het tarief voor roerende goederen werd verlaagd omdat er toch bijna niemand deze belasting betaalde (art. 131 par 2 W. Reg.) en de belasting gemakkelijk te omzeilen was door een onrechtstreekse schenking of een handgifte.

Het tarief inzake schenking van onroerende goederen

Inzake de schenking van onroerende goederen valt in Vlaanderen het tarief in de rechte lijn en tussen echtgenoten nog mee, maar eens men wenst te schenken aan verdere familie is het tarief in alle gevallen erg hoog, zodat er geen schenkingen gedaan worden met alle gevolgen vandien inzake hoge successierechten.

Tabel I :  Tarief in rechte lijn en tussen echtgenoten

Tabel II :  Tarief tussen broers en zusters

Tabel III :  Tarief tussen ooms of tantes en neven en nichten

Tabel IV : Tarief tussen alle andere personen