Registratierechten 2007

Algemeen - Getarifeerde rechtshandelingen - Regionaal

Regionale schenkingsrechten

Vlaamse - Brusselse - Waalse
Woning

Rechtspersonen (art. 140)

Roerende goederen (art. 131)

Brdrijfsschenking