Registratierechten 2007

Algemeen - Getarifeerde rechtshandelingen - Regionaal

Regionale schenkingsrechten

Vlaamse - Brusselse - Waalse

Roerende goederen (art. 131)

Kinderlast

Progressievoorbehoud

gehuwden en samenwonenden

beschrijfsschenking

"oude" handgiften

Bouwgrond