Registratierechten 2007

Algemeen - Getarifeerde rechtshandelingen - Regionaal

Regionale schenkingsrechten

Vlaamse - Brusselse - Waalse

Wettelijke samenwoners

adoptiekinderen

Stiefouders - stiefkinderen

(bepaalde) roerende goederen

gezinswoning

kinderlast

rechtspersonen

progressievoorbehoud

bedrijfsschenking