Schenking van onroerende goederen door een suikertante

Voor de schenking van onroerende goederen dient men hier te rekenen op een tarief vanaf rond de 30 procent, snel opklimmend tot 70 procent van zodra er meer dan 175.000 euro wordt geschonken.

Reeds vanaf de schijf van boven de 100.000 euro zit men in Belgie aan een tarief van minimaal 50 procent (In Brussel zelfs 55 procent vanaf een schenking van meer dan 75.000 euro).

Het is dan ook duidelijk dat deze schenkingen in de praktijk onbestaand zijn. 55 procent belasting voor een schenking vanaf 75.000 euro is veel teveel. Deze tarieven zijn nieuw gestemd in het Brusselse parlement na het jaar 2000. Reeds voor het jaar 2000 toen nog de tarieven van lang geleden van kracht waren, werd door professoren in het erfrecht gezeg dat de tarieven die destijds al hoog waren, alleen nog maar zouden moeten verhogen om dat familiale rijkdom ongepast in in onze samenlevening en alleen mensen met veel intellectuele capaciteiten recht hebben op meer dan een 'gewone mens'. De enige rijkdom die families hun nageslacht nog mogen meegeven is de opleiding en opvoeding die ze krijgen. Dat is de opvoeding die aan jonge juristen in Belgie werd gegeven voor het jaar 2000. En dit gedachtengoed werd opgezet in wetgeving. Het tarief van meer dan 50 procent heeft dus de bedoeling om te verhinderen dat er via schenking familiale rijkdom zou worden doorgegeven. De gedachte van de wetgever is dus bereikt, omdat dergelijke schenkingen in de praktijk ook niet gedaan worden. Dat was exact wat de beoeling is van de wetgever.

In de successie van een suikertante wordt wat overblijft dan nog eens belast aan 65 of zelfs 90 procent successierechten. Kortkom, het eigenaarschap over de generaties heen wordt onmogelijk gemaakt langs suikertantes.

Het niet kunnen doorgeven van zijn eigendom, maakt het voor een eigenaar minder interessant om zijn goederen goed te beheren. Dat is de reden waarom er in ons Burgerlijk Wetboek van 1804 werd gekozen voor het eigendosmrecht en het erfrecht. Wat is het erfrecht waard als er 90 procent belasting op wordt geheven? Bovendien nu suikertantes dankzij goede sociale medische voorzieningen een zeer hoge leeftijd kunnen bereiken, zal het wel hier en daar voorkomen dat een suikertante op hoge leeftijd haar onroerend goed niet goed beheert. Dat is dan een voorbeeld om te bewijzen dat men als samenleving niet kan rekenen op het goede beheer van de private markt. Maar in feite is dat een voorbeeld dat de overheid zelf kunstmatig zelf heeft veroorzaakt. Bovendien zal de overheid via krotbelasting en belasting op de leegstand, haar graantje meepikken van het wanbeheer, dat ze zelf veroorzaakt door haar hoge belastingen.

 

2747.com / law / gift / registration tax

contact