law - gift - revocation

Belgische Hof van Cassatie 9 februari 2007

Artikel 953 en 955 BW
"Voormelde bepalingen hebben een algemene draagwijdt en zijn derhalve ook van toepassing op de schenking van toekomstige goederen of van tegenwoordige goederen en toekomstige goederen, tussen echtgenoten bij huwelijkscontract gedaan."

Artikel 959 BW
"Blijkens de partementaire voorbereiding geldt deze uitzondering op voormelde mogelijkheid om een schenking onder de levenden te herroepen wegens ondankbaarheid enkel voor een schenking die derden bij huwelijkscontract aan de echtgenoten hebben gedaan, daar deze schenking is gedaan ten behoeve van het huwelijk als dusdanig veeleer dan ten behoeve van de persoon van de echtgenoten zelf."

"Uit het voorgaande volgt  dat het mogelijk is om een schenking van toekomstige goederen dan wel van tegenwoordige en toekomstige goederen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract gedaan, te herroepen wegens ondankbaarheid."

Bron: Tijdschrift voor notarissen T. Not. 2008, p. 24;
Noot: Over schenkingen tussen echtgenoten bij huwelijkscontract aangegaan en de herroeping ervan wegens ondankbaarheid.
Noot: Herroeping van een contractuele erfstelling wegens ondankbaarheid.