De herroeping van een schenking

- wegens niet-vervulling van de voorwaarden

- wegens ondankbaarheid: aanslag op het leven, mishandelingen, misdrijven, grove beledigingen of weigering levensonderhoud te verschaffen tegenover de schenker

 

Hof van Cassatie anno 2005.

 

Zie ook: onwaardigheid om te erven.

 

2747.com / law / gift / revocation

contact

Schenkingen

Testamenten

Erfrecht

Familiaal vermogensrecht

Burgerlijk recht

Registratierechten

Artikel 953 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

Een schenking onder de levenden kan niet worden herroepen dan wegens niet-vervulling van de voorwaarden waaronder zij gedaan is, wegens ondankbaarheid en wegens geboorte van kinderen.

Artikel 955 Belgisch Burgerlijk Wetboek anno 2006

Een schenking onder de levenden kan alleen in de volgende gevallen wegens ondankbaarheid herroepen worden:

1 Indien de begiftigde een aanslag op het leven van de schenker heeft gepleegd;
2 Indien hij zich tegenover hem heeft schuldig gemaakt aan mishandelingen, misdrijven of grove beledigingen;
3 Indien hij weigert hem levensonderhoud te verschaffen.