De schenking onder opschortende voorwaarde

Vlaamse successierechten

Aan artikel 4 werd een 3de punt toegevoegd.

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht

 

Artikel 4 Vlaamse Wetboek van Successierechten

Worden met het oog op de heffing van het successierecht als legaten beschouwd:

1 alle schulden alleenlijk bij uiterste wil erkend;

2 alle schuldbekentenissen van sommen die een bevoordeling vermommen onder het voorkomen van een contract ten bezwarende titel, en niet aan het voor de schenkingen gevestigd registratierecht werden onderworpen;

[3 alle schenkingen onder de levenden van roerende goederen die de overledene heeft gedaan onder de opschortende voorwaarde die vervuld wordt ingevolge het overlijden van de schenker.]

Artikel 4 zoals laatst gewijzigd in 2004: Enig lid, 3 ingevoegd bij art. 13 Decr. Vl. Parl. 24 december 2004 (B.S., 31 december 2004 (derde uitg.)), met ingang van 1 januari 2005 (art. 95).)

 

2747.com / law / / / Belgie

contact

Publiekrecht Burgerlijk recht