De schenking onder opschortende voorwaarde

Een schenking moet onherroepelijk zijn. Toch kunnen de schenker en de begiftigde een opschortende voorwaarde aan de schenking toevoegen.

 

Onder opschortende voorwaarde van het overlijden van de schenker

Men kan een schenking doen onder opschortende voorwaarde van het overlijden van de schenker.

 

Inzake Vlaamse successierechten

Met ingang van 1 januari 2005 werden de fictiebepalingen gewijzigd. Een schenking van roerende goederen onder opschortende voorwaarde van het overlijden van de schenker, is daarmee fiscaal niet interessant meer.

 

2747.com / law / gift / suspension

contact

Notarieel recht Burgerlijk recht