Belasting op een schenking

Ook op het vlak van de registratierechten op schenking hebben de Gewesten reeds een eigen bevoegdheid. Zo heeft Brussel het tarief gewijzigd en werd er ook in Vlaanderen een apart regime voor de schenking van ondernemingen en van bouwgronden voorzien.

In de mate dat de gewesten geen eigen regels hebben, blijven de regels van toepassing zoals ze voorzien waren door de Belgische wetgever

1. De registratierechten op schenking zijn progressief van 3% tot 30% in de rechte lijn

2. Ingeval van schenking van onroerende goederen zal men niet kunnen ontkomen aan de betaling van een registratierecht.

3. Via de  handgifte kan iets worden geschonken zonder betaling van registratierechten

4.  Schenkingen aan een goed doel zijn een aftrekpost in de personenbelasting

5. De schenker moet zich in zijn personenbelasting kunnen verantwoorden voor wat hij wegschenkt

6. De schenking van een onderneming wordt belast aan 3% Zie SCHENKING - onderneming