Registratierechten op schenking in de rechte lijn

Tussen ouders en kinderen, tussen echtgenoten, tussen samenwonenden. In deze gevallen is het tarief het hiernavolgende

Bij de registratie zullen registratierechten op schenking moeten betaald worden.

Op de eerste 12.500 euro betaalt U 3% registratierechten

Indien U meer dan 12.500 euro schenkt, betaalt U 375 euro plus 4% op het deel boven de 12.500 euro

Indien U meer dan 25.000 euro schenkt, betaalt U 875 euro plus 5% op het deel boven de 25.000 euro

Indien U meer dan 50.000 euro schenkt, betaalt U 2.125 euro plus 7% op het deel boven de 50.000 euro

Indien U meer dan 100.000 euro schenkt, betaalt U 5.625 euro plus 10% op het deel boven de 100.000 euro

Indien U meer dan 150.000 euro schenkt, betaalt U 10.625 euro plus 14% op het deel boven de 150.000 euro

Indien U meer dan 200.000 euro schenkt, betaalt U 17.625 euro plus 18% op het deel boven de 200.000 euro

Indien U meer dan 250.000 euro schenkt, betaalt U 26.625 euro plus 24% op het deel boven de 250.000 euro

Indien U meer dan 500.000 euro schenkt, betaalt U 86.625 euro plus 30% op het deel boven de 500.000 euro

Deze registratierechten worden berekend de bruto-waarde van de geschonken goederen. Dit kan een aandeel in een onroerend goed zijn. Indien men schenkt aan verschillende personen, wordt het registratierecht berekend voor iedere persoon afzonderlijk, telkens te beginnen met de laagste schijf.

Schenking van onroerende goederen in BelgiŽ gelegen

Om onroerende goederen in BelgiŽ gelegen te schenken heeft U een notariŽle akte nodig.

Deze akten moeten ter registratie worden aangeboden, ongeacht of ze verleden zijn bij een Belgische notaris.

Deze rechten zijn ook verschuldigd op de schenking van roerende goederen, immers de belasting treft de rechtshandeling, maar enkel indien er een geschrift voor handen is, kan er geregistreerd worden. Vooral voor de schenking van in BelgiŽ gelegen onroerende goederen zal men niet zonder geschrift kunnen, omdat men anders geen overschrijving op het hypotheekkantooro zal verkrijgen.

Dit zijn de registratierechten. Ze dienen enkel betaald wanneer de schenking dient geregistreerd te worden.

Schenking van bouwgrond in Vlaanderen tussen 2003 en 2005

Zie :Vlaanderen

Handgifte

Op deze manier wordt de betaling van registratierechten vermeden. De handgifte laat toe roerend goed te schenken zonder dat er schenkingsrechten dienen betaald te worden. De handgifte is evenwel uitgesloten voor de overdracht van onroerend goed.