Registratierechten op schenking

eye.gif (4900 bytes)

rtikel 131 van toepassing voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

Voor de schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen wordt over het bruto-aandeel van elk der begiftigden een evenredig recht geheven volgens het tarief in onderstaande tabellen aangeduid.

Hierin wordt vermeld:

onder a: het percentage dat toepasselijk is op het overeenstemmende gedeelte;
onder b: het totale bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten.

Tabel I
Tarief in rechte lijn, tussen echtgenoten
en tussen samenwonenden  

Gedeelte van de schenking                         a

b

van   tot inbegrepen                    
0,01 EUR 50.000 EUR 3 %     
50.000 EUR 100.000 EUR 8 %  1.500 EUR
100.000 EUR 175.000 EUR 9 % 5.500 EUR
175.000 EUR 250.000 EUR 18 % 12.250 EUR
250.000 EUR 500.000 EUR 24 % 25.750 EUR
boven de 500.000 EUR 30 % 85.750 EUR

 

Tabel II
Tarief tussen broers en zussen

 

Gedeelte van de schenking                           a b
van   tot inbegrepen                
0,01 EUR 12.500 EUR 20 %
12.500 EUR 25.000 EUR 25 % 2.500 EUR
25.000 EUR 50.000 EUR 30 %  5.625 EUR
50.000 EUR 100.000 EUR 40 %  13.125 EUR
100.000 EUR 175.000 EUR 55 %  33.125 EUR
175.000 EUR 250.000 EUR 60 %  74.375 EUR
boven de 250.000 EUR 65 % 119.375 EUR

 

Tabel III
Tarief tussen ooms of tantes en neven en nichten

 

Gedeelte van de schenking                     a b
van   tot inbegrepen                
0,01 EUR 50.000 EUR 35 %
50.000 EUR 100.000 EUR 50 % 17.500 EUR
100.000 EUR 175.000 EUR 60 % 42.500 EUR
boven de 175.000 EUR  70 % 87.500 EUR

Tabel IV
Tarief tussen alle andere personen

 

Gedeelte van de schenking      a b
van   tot inbegrepen                
0,01 EUR 50.000 EUR 40 %
50.000 EUR 75.000 EUR 55 %  20.000 EUR
75.000 EUR 175.000 EUR 65 %  33.750 EUR
boven de 175.000 EUR 80 % 98.750 EUR

 

Artikel 131 van toepassing voor de andere Gewesten :

Voor de schenkingen onder de levenden van roerende of onroerende goederen wordt over het bruto-aandeel van elk der begiftigden een evenredig recht geheven volgens het tarief in onderstaande tabellen aangeduid.

Hierin wordt vermeld:

onder a: het percentage dat toepasselijk is op het overeenstemmende gedeelte;
onder b: het totale bedrag van de belasting over de voorgaande gedeelten.

Tabel I

 

Gedeelte van de schenking   Rechte lijn tussen echtgenoten  
van   tot inbegrepen   a   b  
EUR   EUR   t.h.   EUR  
0,01   12.500   3   -  
12.500   25.000   4   375  
25.000   50.000   5   875  
50.000   100.000   7   2.125  
100.000   150.000   10   5.625  
150.000   200.000   14   10.625  
200.000   250.000   18   17.625  
250.000   500.000   24   26.625  
boven de 500.000     30   86.625  

Tabel II

 

Gedeelte van de schenking   Tussen broeders en zusters   Tussen ooms of tantes en neven en nichten   Tussen alle andere personen  
van tot inbegrepen   a   b   a   b   a   b  
EUR   EUR   t.h.   EUR   t.h.   EUR   t.h.   EUR  
0,01   12.500   20   -   25   -   30   -  
12.500   25.000   25   2.500   30   3.125   35   3.750  
25.000   75.000   35   5.625   40   6.875   50   8.125  
75.000   175.000   50   23.125   55   26.875   65   33.125  
boven de 175.000     65   73.125   70   81.875   80   98.125  
--------------------
Art. 131 : Vervangen bij art. 32 W. 22 december 1977 
      (B.S., 24 december 1977), met ingang van 1 januari 1978 
      (art. 45) en gewijzigd bij art. 3, § 1 K.B. 20 juli 2000 
      (B.S., 30 augustus 2000 (eerste uitg.)), met ingang van 
      1 januari 2002 (art. 7), zelf gewijzigd bij art. 42, 5° K.B. 
      13 juli 2001 (B.S., 11 augustus 2001 (eerste uitg.)), met 
      ingang van 1 januari 2002 (art. 45, § 1), gewijzigd bij 
      art. 83 W. 8 augustus 1980 (B.S., 15 augustus 1980), met 
      ingang van 1 januari 1981 (art. 89).
      Vervangen door art. 6, Ordonnantie 20.12.2002, 
      (B.S. 31.12.2002) met ingang van 01.01.2003 - Brussels
      Hoofdstedelijk Gewest.